Odborný profil

Jmenuji se Kristina Horníková. Narodila jsem se v Praze, kde jsem úspěšně studovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy – obor Speciální pedagogika učitelství.
Po absolovování VŠ jsem pokračovala ve vzdělávání v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví oboru Klinická logopedie. Během předatestační přípravy jsem pracovala při úvazku 0,5 ve zdravotnictví jako logoped v nestátní zdravotnické ambulanci klinické logopedie a s úvazkem 0,2 i na odděleních neurologie, interny a geriatrie Nemocnice na Františku v Praze 1.
V listopadu roku 2014 jsem ukončila specializační vzdělávání atestací z klinické logopedie.
Od února 2015 jsem otevřela soukromou logopedickou ambulanci v Praze 12 – Modřanech.