Odborný profil

Mgr. Kristina Horníková

Narodila jsem se v Praze, kde jsem úspěšně studovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy – obor Speciální pedagogika učitelství.
Po absolovování VŠ jsem pokračovala ve vzdělávání v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví oboru Klinická logopedie. Během předatestační přípravy jsem pracovala při úvazku 0,5 ve zdravotnictví jako logoped v nestátní zdravotnické ambulanci klinické logopedie a s úvazkem 0,2 i na odděleních neurologie, interny a geriatrie Nemocnice na Františku v Praze 1.
V listopadu roku 2014 jsem ukončila specializační vzdělávání atestací z klinické logopedie.
Od února 2015 jsem otevřela soukromou logopedickou ambulanci v Praze 12 – Modřanech.

Mgr. Zuzana Ottová

Narodila jsem se v Praze, kde jsem zdárně vystudovala Speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (titul Mgr.) a Fyzioterapii na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (titul Bc.). Část života jsem strávila v Moravskoslezském kraji, v „hlavním městě“ Slezska – Opavě. V roce 2019 jsem úspěšně složila atestaci z klinické logopedie. V roce 2020 jsem se vrátila do rodné Prahy.
Mám dvě děti, které jsou nevyčerpatelným zdrojem téměř všeho (vyjma peněz). 😀

Stěžejní pracovní místa: