Logopedie pro děti

Klinický logoped není učitel, ale nelékařský zdravotnický pracovník. Poskytuje pacientům a jejich zákonným zástupcům návod a metodické vedení, jak rozvíjet a kultivovat komunikační schopnosti.  Zásadním požadavkem je úzká spolupráce s rodiči a intenzivní domácí příprava.

Kdy se objednat ke klinickému logopedovi?

V rámci klinické logopedie poskytuji komplexní péči (odbornou diagnostiku, terapii a poradenství) pro děti a dospívající v následujících oblastech:

Co Vás čeká?

Vstupní vyšetření:

  • úvodní pohovor
  • sepsání anamnestických údajů
  • sestavení individuálního plánu
  • doporučení případných dalších odborných vyšetření
  • individuální práce s klientem
  • doporučení a nácvik vhodných cvičení

Navazující terapie:

  • zopakování cvičení zadaných na předešlé konzultaci, posouzení aktuálního stavu
  • doporučení a procvičení nových vhodných cvičení

Frekvence konzultací s klinickým logopedem je stanovena v individuálním logopedickém plánu.