Ceník

Pro pacienty VZP, OZP, VoZP, ZPŠ a RBP je péče hrazena z prostředků veřejné zdravotní péče. Prosím, doneste žádanku na logopedickou péči od ošetřujícího lékaře.

Pro pojištěnce dalších zdravotních pojišťoven je zatím terapie stále za přímou platbu.

Nejsem plátcem DPH

Komplexní vstupní logopedické vyšetření (45 – 60 minut) … 1000 Kč

Logopedická terapie (30 minut) … 400 Kč

Logopedická terapie (45 minut) … 600 Kč

Logopedická terapie (60 minut) … 800 Kč

Logopedické vyšetření k přijímacím zkouškám na VŠ … 300 Kč

Logopedická zpráva na vlastní žádost … 250 Kč

Storno poplatek za neomluvenou terapii (každý pacient má nárok na jednu neomluvenou terapii bez zpoplatnění) … 200 Kč