Aktuality

Videohovor – distanční péče je nově proplácena pojišťovnou. Aby bylo možné videohovor uskutečnit, je potřeba podepsat čestné prohlášení – viz odkaz. Videohovor bude na 20 minut (pacineti VZP) nebo  na 15 minut (pojišťovny OZP, VoZP a ZPŠ) a může být uskutečněn max. 6x za čtvrtletí. V kartě bude založeno čestné prohlášení, které najdete v odkazu.

 

Ochrana osobních údajů

Přihlašování do objednávacího online systému

Terapie budou kratší – kvůli desinfekci ochranných pomůcek a ploch v ambulanci.

V případě, že na terapii doprovází nezletilé dítě jiná osoba než zákonný zástupce, dejte jí s sebou i souhlas s předáváním informací 3. osobě.

ZMĚNU ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY HLAŠTE CO NEJDŘÍVE

  • VZP (111), VoZP (201), OZP (207), ZPŠ (209) a RBP (213) mají s ordinací uzavřenou smlouvu o poskytování zdravotních služeb – péče je tedy hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění
  •  ZPMV a ČPZP smlouvu uzavřít odmítají – péče je tedy stále pouze na přímou platbu

Kapacita ordinace je naplněná. Aby terapie současných pacientů probíhala efektivě, nemohu nabírat nové pacienty.